Ocena brak

The ROYAL SOCIETY

Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012

(wym. ręjel sosajety) Najstarsze towarzystwo naukowe świata, zał. jako Towarzystwo Filozoficzne w 1645. Działalność, przerwaną przez wojnę domową, wznowiono za Restauracji.

Zatwierdził je Karol II jako The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (ang., 'Królewskie Tow. Londyńskie dla Rozwoju Nauk Przyrodniczych') w 1662. Pełni rolę bryt. akademii nauk. Ogarnia wszystkie dziedziny wiedzy, a wśród najstarszych swych członków miało również pisarzy, takich, jak Dryden, Evelyn i Aubrey.

Jednym z celów Towarzystwa jest poprawa prozy ang.; wymaga ono od swych członków wyrażania się ścisłego, jasnego, naturalnego, zrozumiałego. Skupia (przy ograniczonej liczbie członków) wybitnych przedstawicieli nauk, zwł. matem, i przyrodniczych. Odegrało( wielką rolę w rozwoju nauk przyrodniczych, zwł. XVIII-XIX w. Od 1665 wydaje czasopismo nauk. „The Philosophical Transactions".

Wśród przewodniczących Towarzystwa byli tacy ludzie jak: Samuel Pepys, Sir Isaac Newton, Sir Humphry Davy, lord Rayleigh, Sir William Crookes, Sir Joseph John Thomson, Sir Charles Sherrington, lord Rutherford, Sir William Henry Bragg.

Podobne prace

Do góry