Ocena brak

TĘTNICE

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Naczynia krwionośne, prowadzące do tkanek i narządów krew w lewej komory serca. Dostarczają do wszystkich komórek niezbędne substancje odżywcze i tlen (obieg duży) oraz prowadzą krew odtlenowaną - z serca do płuc (obieg mały). Wśród nich wyróżniamy: tętnice sprężyste, mięśniowe, mieszane i tętniczki. Zbudowane z trzech warstw: przydanki (warstwa zewnętrzna z tkanki łącznej, bogatej we włókna kolagencwe, łac. tunica adventitia), biony środkowej (łac. tunica media, z mięśni gładkich) i śród-błonka (= endoteiium, warstwa wewnętrzna - łac. tunica intima, wsparta na warstwie kolagenowej). Ich pulsacja (w rytm skurczów serca) wpływa na tętno krwi.

Tętnice sprężyste (6 > 1 cm) mają grube, sprężyste i kurczliwe ściany, utrzymujące je w stałym napięciu, co jest istotne dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi (w tętnicach b. wysokie). Główne to: aorta (por.), tętnice: szyjna wspólna, pod obojczykowa, biodrowa wspólna; pnie: płucny i ramienno-głowowy. Tętnice mięśniowe (d> 0,1-10 mm) mają silnie rozwiniętą mięśniówkę, stanowią rozgałęzienia tętnic sprężystych, mieszane - to naczynia o budowie pośredniej (tętnica szyjna zewnętrzna i pachowa). Tętniczki (ó < 0,1 mm) są naczyniami o dużej kurczliwości, odpowiadają za utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego na obwodzie. Docierając do tkanek przechodzą w cienkie naczynia włosowate (odżywiają poszczególne komórki).

Tętnice wraz z upływem lat tracą swoją elastyczność I stają się sztywniejsze. Podlegają również zmianom zwyrodnieniowym. Najczęstsze schorzenia tętnic to: przerost naczyń (skutek utrzymującego się nadciśnienia), choroba wieńccwa (w tym miażdżyca), zatory, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń. Miejscowe uwypuklenia ścian tętnic, w wyniku ich uszkodzenia lub zmian patologicznych, są przyczyną powstawania tętniaków.

Podobne prace

Do góry