Ocena brak

Tętnica tarczowa dolna

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior) jest mniej więcej tej samej grubości co tarczowa górna. Stanowi ona najsilniejszą gałąź pnia tarczowo-szyjnego odchodzącego od tętnicy pod obojczykowej. Pień ten, wstępując wzdłuż brzegu przyśrodkowego mięśnia pochyłego przedniego, oddaje pozostałe słabsze odgałęzienia do trójkąta bocznego szyi i kończy się silniejszą gałęzią, tętnicą tarczową dolną. Mniej więcej na poziomie guzka tętnicy szyjnej (wyrostka poprzecznego 6 kręgu szyjnego) tętnica tarczowa dolna wciska się między tętnicę szyjną wspólną położoną do przodu od niej a tętnicę kręgową położoną ku tyłowi i przyjmując kształt esowaty odchyla się prawie pod prostym kątem od swego poprzedniego kierunku, zwracając się do przodu i przyśrodkowo. W przebiegu tym wychodzi ona spod blaszki przedkręgowej powięzi szyjnej, a zbliżając się-do rowka między przełykiem a tchawicą dochodzi od tyłu do płata bocznego gruczołu i dzieli się na swe gałęzie gruczołowe. Jeszcze w obrębie tkanki łącznej blaszki przedkręgowej powięzi szyjnej, mniej więcej na poziomie zwoju szyjnego środkowego, pień współczułny często obejmuje tętnicę tarczową dolną. Na specjalną uwagę zasługuje stosunek tętnicy tarczowej dolnej do nerwu krtaniowego wstecznego, o czym mowa będzie niebawem.

Oprócz gałęzi gruczołowych tętnica tarczowa dolna oddaje gałęzie gardłowe, przełykowe, tchawioze, a poza tym tętnicę krtaniową dolną zespalającą się z tętnicą krtaniową górną. Dopiero gałązki gruczołowe wstępują do torebki gruczołu rozgałęziając się głównie na powierzchni tylnej i biegunie dolnym płata bocznego. Możemy odróżnić trzy gałęzie gruczołowe:

1. Gałąź tylna (ramus posterior) wstępuje po stronie tylnej płata bocznego i łączy się z gałęzią tylną tętnicy tarczowej górnej, wytwarzając podłużne zespolenie tylne, o którym już wspominaliśmy.

2. Gałąź przyśrodkowa (ramus medialis) rozgałęzia się głównie na powierzchni przyśrodkowej płata bocznego w sąsiedztwie tchawicy.

3. Gałąź dolna (ramus inferior) biegnie wzdłuż dolnego brzegu płata bocznego oraz węziny i zespala się z odpowiednią gałęzią strony przeciwległej, wytwarzając poprzeczne zespolenie przednie podwęzinowe. Słabe tylko gałązki obejmują biegun dolny i zaopatrują niewielką część powierzchni przedniej. Gałąź dolna bardzo często zespala się z tętnicami grasicy. Od niej też odchodzą gałązki do gruczołu przy-tarezowego dolnego, zaś z połączenia gałęzi gruczołowej tylnej z tętnicą tarczową górną odchodzą gałązki do gruczołu przytarczowcgo górnego.

Rozgałęzienia tętnicy tarczowej dolnej są widoczne dopiero po uniesieniu płata bocznego z jego łoża w kierunku przyśrodkowym.

Podobne prace

Do góry