Ocena brak

Tętnica pośladkowa górna

Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012

Jest ona gałęzią końcową tylnego pnia t. biodrowej wewnętrznej i najsilniejszą jego gałęzią; średnica jej w początkowym odcinku osiąga 5 mm; zaopatruje ona mięśniówkę pośladków.

Rozpoczyna się ona na brzegu górnym m. gruszkowatego i zataczając łuk wypukłością skierowany ku dołowi i przyśrodkowo najczęściej (72%) przechodzi między pniem nerwowym lędźwiowo-krzyżowym a pierwszą gałęzią splotu krzyżowego. Po krótkim przebiegu wewnątrzmiednicznym (długość około 3 cm) wychodzi ona z miednicy razem z pośladkowym górnym przez otwór nadgruszkowy i od razu się dzieli. Najczęściej dzieli się ona na dwie gałęzie końcowe, powierzchowną i głęboką, czasem na kilka gałęzi .

Tętnicy towarzyszą dwie żyły łączące się z sobą licznymi zespoleniami dokoła pnia tętniczego, co oczywiście znacznie utrudnia podwiązywanie tętnicy, oraz naczynia chłonne uchodzące do węzłów biodrowych wewnętrznych.

Gałęzie boczne. W swym przebiegu wewnątrzmiednicznym t. pośladkowa górna oddaje tylko drobne naczynia do m. gruszkowatego, do splotu krzyżowego oraz do stawu krzyżowo-biodrowego.

Gałęzie końcowe, 1) Gałąź powierzchowna (ramus superficialis) jest słabsza od głębokiej. Biegnie ona w kierunku bocznym między m. pośladkowym wielkim a średnim i rozgałęzia się w górnej części m. pośladkowego wielkiego. Jedne gałęzie wnikają w głąb m. pośladkowego wielkiego, zaopatrują go i zespalają się z gałęziami i. pośladkowej dolnej, inne przebijają ścięgnisty początek mięśnia i zaopatrują skórę pokrywającą powierzchnię tylną kości krzyżowej, zespalając się z gałązkami grzbietowymi tt. krzyżowych bocznych.

2) Gałąź głęboka (ramus profundus), towarzysząca n. pośladkowemu górnemu, kieruje się bocznic, biegnąc między m. pośladkowym średnim a małym i wkrótce dzieli się. na dwie gałęzie, górną i dolną. Gałąź górna (ramus superior) w przedłużeniu naczynia macierzystego biegnie wzdłuż górnego brzegu m. pośladkowego małego i, kierując się do kolca przedniego górnego kości biodrowej, zespala się z t. głęboką okalającą biodro oraz t. biodrowo-lędźwiową. Zaopatruje ona m. pośladkowy średni i mały oraz m. napinający powięź szeroką. Gałąź dolna (ramus inferior) krzyżuje skośnie m. pośladkowy' mały w kierunku krętarza wielkiego i również zaopatruje mięśnie pośladkowe, między którymi przebiega, zespalając się z t. boczną okalającą udo. Jedna z gałęzi wstępuje do dołu krętarzowego, gdzie zespala się z t. pośladkową dolną i gałęzią wstępującą t. bocznej okalającej udo. Inna, gałąź kostno-stawowa, izw. tętnica sklepienia panewki (Paturet, 1958), zaopatruje staw biodrowy. Ma ona szczególne znaczenie, ponieważ to ona jakoby zabezpiecza odżywianie sklepienia panewki; jej uwstecznienie lub brak, stwierdzony u większości osób dotkniętych w rodzonym zwichnięciem stawu biodrowego, byłby przyczyną zaniku sklepienia panewki.

Podobne prace

Do góry