Ocena brak

Tętnica głęboka ramienia

Autor /katieja Dodano /01.02.2012

T. głęboka ramienia (a. profunda brachii). Odchodzi ona z tylnego obwodu górnego odcinka t. ramiennej poniżej dolnego brzegu m. obłego większego. Kieruje się ona ku dołowi w towarzystwie  promieniowego na tylną stronę kości ramiennej, gdzie w bruździe tegoż nerwu przebiega między początkami głowy przyśrodkowej i bocznej. trójgłowego od tyłu przykryta tą ostatnią. W przebiegu swym wysyła ona liczne gałązki do trzech części m. trójgłowego; poza tym odchodzą od niej:

1) Gałąź naramienna (ramus delłoideus). Naczynie to odchodzi w pobliżu początku t. głębokiej lub od t. ramiennej, lub też z t. pobocznej łokciowej górnej; przykryta m. kruczo-ramiennym i dwugłowym biegnie ona poprzecznie w kierunku bocznym, krzyżując od przodu kość ramienną. Tętnica dochodzi do m. naramiennego i oddaje gałązki do niego oraz do m. ramiennego.

2) T. odżywcza kości ramiennej (a. nutricia humeri). Odchodzi ona na wysokości górnej połowy trzonu kości ramiennej z t. głębokiej lub czasem z t. ramiennej, lub też nawet z jednej z gałązek mięśniowych. Jest to tętnica cienka, która wnika do kanału odżywczego i zaopatruje kość oraz szpik trzonu kości ramiennej. Często występują dwie tt. odżywcze.

3) T. poboczna środkowa (a. collateralis media). Odchodzi ona mniej więcej w połowie wysokości kości ramiennej, biegnie ku dołowi na części przyśrodkowej m. trójgłowego w towarzystwie gałęzi n. promieniowego, następnie wraz z nerwem wstępuje w utkanie tego mięśnia i zstępuje na powierzchnię tylną stawu łokciowego, gdzie bierze udział w wytwarzaniu sieci stawowej łokcia, łącząc się z t. międzykostną wsteczną.

4) T. poboczna promieniowa (a. collateralis radialis). Tętniczka jest odcinkiem końcowym t. głębokiej ramienia. Biegnie ona między częścią boczną a przyśrodkową m. trójgłowego, po czym dzieli się na dwie gałęzie.

Podobne prace

Do góry