Ocena brak

Tętnica boczna okalająca udo

Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012

T. boczna okalająca udo (a. circumflexa femoris lateralis) jest gałęzią silniejszą od przyśrodkowej. Oprócz stawu biodrowego oraz końca bliższego kości udowej swymi gałęziami mięśniowymi zaopatruje ona głównie m. czwo-roglowy. Odchodzi ona z bocznego obwodu t. głębokiej uda, kieruje się bocznie (krzyżując przeważnie od tyłu gałęzie n. udowego), ku tyłowi od m. krawieckiego i prostego uda, i po krótkim przebiegu dzieli się na gałąź wstępującą, poprzeczną przednią i zstępującą.

a) Gałąź zstępująca (ramus descendens) silniejsza od wstępującej i poprzecznej pozostaje na przedniej stronie uda; biegnie ona pod m. prostym uda ku dołowi i bocznie między głową pośrednią a głową boczną m. czworoglowego. Naczynie to dzieli się na poszczególne gałęzie dla czterech głów tego mięśnia. W głowie bocznej i pośredniej zstępują one aż do stawu kolanowego i łączą się z gałęziami t. pod kolanowej .

b) Gałąź wstępująca (ramus ascendens) biegnie ku górze między m. prostym uda a m. biodrowym wzdłuż kresy międzykrętarzowej. Pod m. napinającym powięź szeroką przechodzi ona na boczną stronę biodra w kierunku przedniego brzegu m. pośladkowego średniego i małego, i zespala się z gałęziami końcowymi t. pośladkowej górnej i t. głębokiej okalającej biodro, a poza tym na górnym brzegu szyjki kości udowej łączy się z gałęzią wstępującą t. przyśrodkowej okalającej udo. W swym przebiegu wzdłuż kresy międzykrętarzowej oddaje ona małą gałąź do torebki stawowej, jak również gałąź odżywczą przednią szyjki (ramus nutricius colli anterior), która jednak nie idzie dalej do głowy kości udowej.

c) Gałąź poprzeczna przednia (ramus transiersus anterior) zwana również gałęzią krętarzową przednią (ramus trochantericus ant.) słabsza od poprzedniej, odchodzi ałbo samodzielnie od t. bocznej okalającej udo, albo jest odgałęzieniem gałęzi wstępującej . Biegnie ona poniżej poprzedniej w kierunku bocznym na głowic pośredniej m. czworogłowego, przenika przez głowę boczną i rozgałęziając się i owijając dokoła kości udowej na dolnej części krętarza wielkiego przechodzi na tylną stronę uda. Tutaj zespala się ona z gałęzią poprzeczną tylną t. przyśrodkowej okalającej udo (jej gałęzią głęboką), t. pośladkową dolną oraz t. przeszywającą pierwszą.

Podobne prace

Do góry