Ocena brak

Testy wykrywające uszkodzenie nerwu łokciowego

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Objaw Fromenta zwany inaczej gazetowym - pojawia się przy próbie mocnego uchwycenia przedmiotu pomiędzy kciukiem a wskazicielem. Dochodzi wówczas do zgięcia stawu międzypaliczkowego kciuka w czasie próby chwytu szczypcowego. Zgięcie to jest kompensacją osłabionego m. przywodziciela kciuka. W warunkach prawidłowych podczas próby chwytu szczypcowego staw śródręczno-paliczkowy kciuka jest stabilny i ustawiony jedynie w niewielkim zgięciu przez krótki zginacz i przywodziciel kciuka. Staw międzypaliczko-wy jest ustawiony w pozycji neutralnej w wyniku równowagi mięśniowej pomiędzy zginaczem długim kciuka a mięśniami kłębu, dającymi napięcie aparatu wyprostnego. Przy występowaniu objawu Fromenta zginacz długi kciuka usiłuje stabilizować paliczek podstawowy, ale jedynym tego wynikiem jest tylko maksymalne zgięcie stawu międzypaliczkowego. Zgięcie to jest więc wtórne do niestabilności sródręczno-paliczkowej kciuka. Z tego powodu objaw Fromenta jest szczególnie zaznaczony u chorych z nadmierną ruchomością stawów oraz 

w tych przypadkach, w których nerw łokciowy unerwia większa część lub całość m. zginacza krótkiego kciuka.

Objaw hiperfleksji - polega na tym, że przy próbie mocnego chwytu dochodzi do maksymalnego zgięcia kciuka oraz palców II i III w stawach międzypa-liczkowych, z równoczesnym nadmiernym wyprostem w stawach sródręczno-paliczkowych.

Objaw „toczącego zginania” - charakterystyczny jest dla uszkodzenia części motorycznej nerwu łokciowego. Polega on na braku możliwości przystosowania się całej powierzchni szponowato ustawionych palców do kształtu przedmiotów cylindrycznych podczas próby ich obejmowania. Zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych rozpoczyna się dopiero po całkowitym zgięciu stawów międzypaliczkowych.

Mały test palców - polega na tym, że przy próbie chwytu ustawione szponowato palce nie stykają się całą powierzchnią, lecz tylko paznokciami (palce szponowate osłabiają siłę chwytu).

Porażenie mm. międzykostnych upośledza także rozstawianie palców.

Objaw Wartenberga - porażenie III m. międzykostnego dłoniowego, przy zachowanej czynności odwodziciela palca V, powoduje stałe odwiedzenie palca V, kłopotliwe przy pewnych czynnościach, np. przy wkładaniu ręki do kieszeni.

Badanie radiologiczne umożliwia wykrycie ewentualnych deformacji kostnych, zniekształcających kanał. Prócz typowych zdjęć przednio-tylnych i bocznych przydatne mogą być zdjęcia rtg osiowe oraz zdjęcia pod kątem 45°, zarówno w kierunku łokciowym, jak i promieniowym. Cennych danych dostarczyć mogą też badania obrazowe - USG, tomografia komputerowa.

Badanie Emg - W przypadku długotrwałej neuropatii - obowiązuje wykonanie Emg - charakterystyczne jest nie tyle przedłużenie przewodnictwa, ile rozszerzenie odpowiedzi mięśniowej, choć opóźnienie przewodnictwa pomiędzy gałązką idącą do kłębika palca V i I mięśnia międzykostnego jest patogno-moniczne dla zespołu kanału Guyona.

 

Podobne prace

Do góry