Ocena brak

Testy przystosowania społecznego

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

testy przystosowania społecznego; metody oceny, mającej na celu określenie stopnia niezależności i samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz w interakcji z innymi osobami. Testy oceniające te cechy stosowane są w ośrodkach rehabilitacyjnych w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo oraz wykazujących poważniejsze zaniedbania środowiskowe — zarówno dla ustalenia aktualnego poziomu, jak i uchwycenia zmian,- które mogły zajść pod wpływem postępowania rehabilitacyjnego. Do bardziej znanych tego typu metody należy „yinelandzka Skala" E. Dolla, „Karta oceny postępów" H. Gunzburga, czy też adaptowana przez J. Kostrzewskiego „Skala zachowania przystosowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych", opublikowana w USA. Zob. też Skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej.

Podobne prace

Do góry