Ocena brak

Test stabilności stawu ramiennego.

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Wykonanie: Badanie przeprowadza się najpierw u chorego siedzącego. Jedną ręką ladający obejmuje przez tkanki miękkie głowę kości ramiennej, a drugą wykonuje ru-hy kończyną górną pacjenta. Przy zgiętym stawie łokciowym biernie odwodzi staw amienny, a następnie maksymalnie rotuje go na zewnątrz i w tej pozycji utrzymuje ;ończynę. Do oceny więzadcl - obrąbkowo-ramiennych górnego, środkowego i dolne-;o - test wykonywany jest odpowiednio przy odwiedzeniu do 60,90 i 120°. Następnie ladający od strony grzbietowej naciska prowadzącą ręką na głowę kości ramiennej do irzodu i dołu.

Test ten można także wykonać w pozycji leżącej przy większym rozluźnieniu mieni. Staw ramienny leży na brzegu stołu do badania, który działa jako punkt wytaczana (obrotu). W tej pozycji można wywołać test obronny przy różnej rotacji zewnętrz-lej i odwiedzeniu (fulerum test). Wyniki porównuje się z uzyskanymi w zdrowym ranieniu.

Interpretacja: Bóle zlokalizowane w przedniej okolicy stawu ramiennego z odru-howym napięciem mięśni świadczą o zespole przedniej niestabilności. Pacjent zwięk-zając napięcie mięśniowe stara się zapobiec możliwości wystąpienia podwichnięcia ab zwichnięcia głowy kości ramiennej.

Również zwiększenie napięcia mięśni w przedniej okolicy stawu ramiennego (mię-ień piersiowy) bez dolegliwości bólowych może wskazywać na niestabilność.

U leżącego chorego test obronny jest często bardziej dokładny i specyficzny (test ■ówlera) (ryc. 92 c, d). W pozycji zbliżonej do podwichnięcia głowa kości ramiennej est uciskana w kierunku grzbietowym. Dochodzi wtedy do szybkiego ustąpienia bó-Sw oraz obawy przed zwichnięciem.

W dalszych stadiach testu obronnego zwalnia się skierowany ku tyłowi ucisk, co irowadzi do szybkiego wzrostu bólów i pojawienia się obrony.

Modyfikacja .Iobc'a umożliwia podział testu obronnego na stopnie. Wzrastający icisk na głowę kości ramiennej od strony grzbietowej prowadzi do zwiększenia bólów uczucia zwichania w zależności od powiększania rotacji zewnętrznej i odwiedzenia.

Podobne prace

Do góry