Ocena brak

Test obwodu klatki piersiowej

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Pomiar obwodu klatki piersiowej przy maksymalnym wdechu i wydechu.

Wykonanie: Pacjent stoi (lub siedzi) z luźno opuszczonymi kończynami górnymi. Badający ocenia różnicę obwodu klatki piersiowej mierzonego przy maksymalnym wdechu i wydechu - u kobiet powyżej piersi, u mężczyzn poniżej sutków.

Różnice obwodu klatki piersiowej między maksymalnym wdechem i wydechem w warunkach Fizjologicznych wynoszą od 3,5 do 6 cm.

Interpretacja: Ograniczoną ruchomość oddechową można stwierdzić w chorobie Bechterewa (dotyczy ona zarówno wdechu, jak i wydechu, a ruchy klatki piersiowej są zwykle niebolesne). Zmniejszenie ruchomości spowodowane np. bolesnym wdechem i wydechem jest skutkiem zablokowania żeber i kręgów, zapaleń, procesów nowotworowych w opłucnej lub zapalenia osierdzia. W dychawicy oskrzelowej i rozedmie dochodzi do bezbolesnego ograniczenia wydechu.

Podobne prace

Do góry