Ocena brak

Test mięśnia nadgrzebieniowego Jobea

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Wykonanie: Test można wykonać u chorego stojącego lub siedzącego.

Ramię pacjenta, wyprostowane w stawie łokciowym, jest odwodzone do 90°, z nane do przodu do 30° oraz ustawiane w rotacji wewnętrznej. W czasie odwodzcn: i zgięcia w płaszczyźnie poziomej badający wywiera skierowany od góry nacisk przedramiona.

Interpretacja: Test jest dodatni, jeżeli wywołuje mniej lub bardziej nasilony ból a pacjent nie jest w stanie odwieść ramienia do 90° oraz utrzymać go wbrew nacisk wi („drop arm sign").

Przy rotacji wewnętrznej (kciuk skierowany w kierunku podłoża) oceniane są głów nie części grzbietowe (mięsień nadgrzebicniowy), natomiast przy zewnętrznej - brzu szne części pierścienia rotatorów.

Dodatkowo można wykonać test polegający na utrzymywaniu kończyn na poziomi łopatek po ich odwiedzeniu do 90°, z wy prostowanymi stawami łokciowymi oraz dl niami zwróconymi ku górze, tzn. w maksymalnej rotacji zewnętrznej.

Test len jest podobny do opisanego przez Jobe'a, lecz ramiona zrotowane są w prze ciwną stronę; jeżeli w czasie jego przeprowadzania pojawią się dolegliwości bólów i trudności w utrzymaniu pozycji, świadczy to o chorobie mięśnia pod łopatkowego głównie zaś jego części górnej.

Ponieważ za rotację wewnętrzną oprócz mięśnia pod łopatkowego odpowiedzialn są mięsień piersiowy większy i najszerszy grzbietu, to w przypadku gdy występuj w nich zmiany chorobowe, test nie jest wystarczająco specyficzny.

Podobne prace

Do góry