Ocena brak

Test kompresyjny mięśnia odwracacza

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Wskazuje na uszkodzenie gałęzi głębokiej nerwu promieniowego.

Wykonanie: Pacjent stoi. Badający jedną ręką ocenia palpacyjnie, dystalnie od bocznego nadklykcia, rynnę położoną promieniowo w stosunku do mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka, a drugą ręką wywiera opór wbrew czynnemu nawracaniu i odwracaniu.

Interpretacja: Stały ból uciskowy w rynnie mięśniowej lub bóle w bliższej, promieniowej części przedramienia, które nasilają się w czasie nawracania i odwracania, świadczą o ucisku gałęzi głębokiej nerwu promieniowego przez mięsień odwracacz (przez mięsień przechodzi gałąź głęboka nerwu promieniowego).

Ból uciskowy pojawia się bardziej brzusznie niż przy typowym zespole bolesności przedziału bocznego stawu łokciowego. Zaburzenia ze strony nerwu mogą być spowodowane przez włókniste zmiany w mięśniach, złamania głowy kości promieniowej lub guzy tkanek miękkich. Przy osłabieniu lub braku wyprostu palców w stawie śródręcz-no-paliczkowym można podejrzewać porażenie zaopatrywanego przez gałąź głęboką nerwu promieniowego mięśnia prostownika palców.

Podobne prace

Do góry