Ocena brak

Test giętkości (elastyczności) stopy

Autor /bejbol Dodano /20.12.2012

Ocena przykurczonej lub wiotkiej slopj plasko-koślawej.

Wykonanie: Pod pojęciem stopy plasko-koślawej rozumiem) zniekształcenie, w którym przyśrodkowe sklepienie jesl spłaszczone, a pięta jest ustawiona koślawo. Stop) można obserwować z boku ora/ od stron) pięły podczas siania na równym podłożu oraz na palcach.

Interpretacja: Jeżeli podczas siania na palcach pozostaje spłaszczenie podłużnego sklepienia stop) i nasilona jesl koślawość, mam) do czynienia z. przykurczoną (utrwaloną) stopą płasko koślawą. Przy wiotkiej stopie plasko-koślawej przy staniu na palcach dochodzi do wyrównania ustawienia płasko-koślaw ego ze szpoiaw ieniem pięły wytworzeniem przy środków ego sklepienia stopy.

 

Podobne prace

Do góry