Ocena brak

Terroryzm polityczny

Autor /VemyDooxy Dodano /20.09.2005

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku
Terroryzm, jako zjawisko nieodłącznie związane z naszym życiem społecznym, funkcjonuje nierozerwalnie w odniesieniu do innego aspektu historii ludzkości, mianowicie do polityki. Pamiętajmy przy tym, ze historia terroryzmu jest dłuższa od dziejów państwowości.
W ostatnich dziesięcioleciach termin ?terroryzm? stal się niezwykle popularny działając, jako swoista etykieta, która określa wszystkie akty przemocy budzące poruszenie opinii publicznej. Każdy czyn skierowany przeciwko społeczeństwu, państwu, jest nazywany aktem terrorystycznym, bez względu na to, czy został popełniony z pobudek politycznych, religijnych, czy tez przez zorganizowane grupy przestępcze.

Termin ?terroryzm? wywodzi się z łaciny i oznacza strach, przerażenie, złe wieści. Do nowoczesnego słownika zachodniego słowo to weszło w XIV wieku za pośrednictwem języka francuskiego. Pierwsze użycie słowa ?terror? w języku angielskim, znane jest z zapisu z 1528 roku. W tym rozumieniu stosowanie terroru oznacza zastraszenie tego, kogo uważa się za przeciwnika. Ogólnym, jednopłaszczyznowym przedstawieniem terroryzmu, może być przytoczenie starożytnego chińskiego przysłowia: ?Zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy?.

Historia terroryzmu w ogólności, a także terroryzmu politycznego, ponieważ większość aktów terrorystycznych na przestrzeni wieków, sprowadzała się do prób wywierania wpływu na rządzących, może w sposób niezwykle schematyczny, przedstawiać linia rozpoczynająca się od żydowskich Zelotów i Sykariuszy, poprzez legendarnego Starca z gór ? Hassana Ben Sabbacha, do współczesnego nam Osamy Ben Ladena. Wszystkich wymienionych, choć dzieliły ich wieki, łączył ten sam cel. Była to chęć destabilizacji politycznej i wprowadzenie za wszelka cenę chaosu na ziemiach, które zamieszkiwali. Poprzez swoje działania chcieli mieć pośredni wpływ na zmianę kierunku politycznego i społecznego rozwoju państw. Posługiwali się również podobnymi w dążeniu do celu metodami, lecz w miarę rozwoju cywilizacyjnego, skala dotarcia do poszczególnych społeczeństw, była nieporównywalnie większa.

Sykariusze i Zeloci podstępem zabijali rzymskich legionistów i urzędników. Asasyni, owiani zła sławą, która pozwoliła im przetrwać w historii, wojownicy Starca z gór, dokonywali zamachów na Krzyżowców, pozostawiając przy dekapitowanych zwłokach swój znak rozpoznawczy ? charakterystycznie zakrzywiony sztylet. Groza, jaką budzili, oraz fakt, że byli praktycznie nieuchwytni, powodowały paniczny lęk w szeregach rycerzy chrystusowych.
Ben Laden i jego terrorystyczna organizacja Baza, która działa w dobie globalizacji cywilizowanego świata, korzystając z jego dobrodziejstw a przeciwstawiając mu się bezpośrednio, w sposób globalny usiłował i usiłuje przyczynić się do zmiany nurtu politycznego całego Zachodu.

Podobne prace

Do góry