Ocena brak

Terminy dotyczące grzybów

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Chityna- nierozpuszczalny wielocukier zawierający azot, buduje ściany komórkowe grzybów, a także oskórki i pancerzyki chitynowo wapienne stawonogów.

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Może być jedno lub wielokomórkowa, luźna- nitkowata, zbita- plektenchymatyczna.

Hymenofor- część owocnika workowców lub podstawczaków, na której występuje warstwa zarodnikotwórcza.

Kapelusz- część owocnika, charakterystyczna dla niektórych podstawczaków. Kapelusze tych grzybów przyjmują bardzo różnorodne kształty.

Komórczak- komórka lub organizm wielojądrowy, powstały w wyniku podziału jąder, bez równoczesnego podziału cytoplazmy.

Owocnik- część grzyba zbudowana ze zbitej masy strzępek, w której powstają zarodnie z zarodnikami. Owocniki poszczególnych gatunków mają charakterystyczne kształty.

Plektenchyma- zespoły strzępek o zbitym układzie, zlepione powierzchniami ścian komórkowych.

Pleśń- białawe grzybnie zbudowane z luźno ułożonych strzępek. Pleśń porasta powierzchnie nieodpowiednio przechowywanych produktów żywnościowych.

Przegroda- poprzeczna ściana dzieląca strzępkę na wielojądrowe części.

Ryzomorfy- typ grzybni wykształcony w postaci grubych, ciemno zabarwionych sznurów, zbudowanych z plektenchymy. Rosną w podłożu i mogą osiągać znaczną długość. Przyczyniają się do rozprzestrzeniania g.

Strzępki- nitkowate jedno lub wielokomórkowe, proste lub rozgałęzione twory tworzące grzybnię.

Askospory- haploidalne zarodniki workowe, powstające w zarodniach zwanych workami.

Worek- zarodnia występująca u workowców, w jej wnętrzu powstaje zwykle 8 zarodników workowych.

Basidiospory- haploidalne zarodniki podstawkowe, powstające zewnętrznie w podstawkach.

Podstawka- bułkowate struktury na których wierzchołku powstają 4 wyrostki odcinające na zewnątrz 4 zarodniki podstawkowe.

Dikarion- para jąder sprężonych, pochodzących od różnych organizmów rodzicielskich. Występują w strzępkach dikariotycznych.

Dikariofaza- stadium w cyklu rozwojowym workowcow i podstawczaków, charakteryzujące się występowaniem grzybni w komórkach dwujądrowych.

Gametangiogamia- proces zapłodnienia polega na zlewaniu się ze sobą zawartości wielojądrowych gametangiów.

Kariogamia- proces w którym zlewają się haploidalne jądra, zachodzi w ostatniej fazie zapłodnienia u workowców i podstawczaków.

Konidia- zarodniki grzybów tworzone zewnętrznie na konidioforach. Powstają przez odcinanie się ścianami komórkowymi szczytowych części strzępek, zanim się odłączą tworzą charakterystyczne łańcuszki.

Kopulacja- zespolenie się w akcie płciowym 2 osobników odmiennej płci, umożliwiające zapłodnienie.

Pączkowanie- rozród bezpłciowy, polega na uwypukleniu i na oderwaniu się części ciała, zawsze mniejszej od organizmu macierzystego.

Plazmogamia- zlewanie się plazmy w czasie kopulacji gamet, gametangiów, strzępek.

Somatogamia- zapłodnienie u podstawczaków, polega na kopulacji różnoimiennych haploidalnych strzępek wegetatywnych.

Zygospora- otoczona grubą ścianą kom. zygota o charakterze przetrwalnikowym.

Podobne prace

Do góry