Ocena brak

TERMIN ZABEZPIECZENIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Termin dokonania zabezpieczenia art. 33 §2 zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji.

  1. Ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, czyli decyzji obligatoryjnej

  2. Określającej wysokość zobowiązania podatkowego, czy decyzji korygującej samo wymiar

  3. Określającej wysokość zwrotu podatku

( decyzja ustalająca-obligatoryjna, pierwotnego wymiaru)

Zależy od tego, czy dane zobowiązanie podlega samowymiarowi, czy obowiązek wymiaru pierwotnego ciąży na organach podatkowych.

Jeżeli istnieją przesłanki zabezpieczenia, możemy mieć do czynienia z następującymi przypadkami zastosowania zabezpieczenia przedwymiarowego:

  • Można go dokonać przed terminem, w którym podatnik powinien ujawnić i skonkretyzować zob. w deklaracji (samowymiar). Nie można go jednak dokonać w trybie art. 33 ordynacji, gdyż na podst. art. 3a PostEgzAdm. deklaracja jest podstawą egzekucji.

  • Cd str. 460

należy więc przyjąć , że zabezpieczenie jurysdykcyjne dotyczy tylko zobowiązań niewypierzonych w ogóle lub niewypierzonych w części, ale wcześniej powstałych w postaci obowiązku podatkowego.

->  zabezpieczenia jurysdykcyjnego można dokonać od chwili powstania obowiązku podatkowego do momentu, w którym zastosowanie ma zabezpieczenie egzekucyjne. czyli przed dokonaniem wymiaru i pod warunkiem, że nie upłynął termin płatności.

Podobne prace

Do góry