Ocena brak

TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU SAMOWYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Art. 47 § 3 ordynacji

Terminem płatności jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

Samowymiar ma zastosowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ( niepobieranym przez płatnika), podatku dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług, akcyza, od gier. Termin płatności określają przepisy właściwej ustawy.

Termin płatności podatku określony w Art. 47 § 3 ordynacji ten odnosi się też do płatności zaliczek na podatek ( występujących w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych).

Z techniką samowymiaru wiąże się uprawnienie organów podatkowych do wydawania tzw. selektywnych decyzji wymiarowych- organy mają prawo do ich wydawania, korygują one samowymiar;

W ordynacji decyzje selektywne= decyzje określające wysokość zobowiązana podatkowego; nie mają one jednak wpływu na termin płatności, służą określeniu prawidłowej wysokości zobowiązania, w sytuacji kiedy samowymiar został dokonany wadliwie lub w ogóle nie został wykonany.

Podobne prace

Do góry