Ocena brak

TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU OBLIGATORYJNEGO WYMIARU DECYZYJNEGO ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Art. 47 § 1 i 2 ordynacji -> termin płatności podatku dla zobowiązań, dla których wymiar pierwotny to decyzja wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji wymiarowej

Dotyczą one terminu zapłaty podatku, a także rat podatku i zaliczek. Stosowane są w podatku od spadków i darowizn oraz w należnych od osób fizycznych podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w karcie podatkowej. Kalendarzowe terminy określone są w ustawach. Wyjątkowo także w tych przypadkach stosowany jest 14-sto dniowy termin, liczony od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania, jeśli decyzja ta nie zostanie podatnikowi doręczona co najmniej na 14 dni przed określonym kalendarzowo terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki lub pierwszej raty podatku.

INNE TERMINY PŁATNOŚCI

  • Terminy płatności w przypadku poboru płatniczego

Ostatni dzień w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata pobranego od podatnika podatku ( art. 47 § 4 ordynacji). Terminy te wyznaczają poszczególne ustawy

  • Terminy płatności w przypadku poboru inkasenckiego

Inkasent jest obowiązany rozliczyć się z pobranego podatku do dnia następującego po dniu w którym zgodnie z przepisami wplata podatku powinna nastąpić ( art. 47 § 4a). chodzi o dzień następujący po dniu terminu płatności.

  • Termin płatności zobowiązań spadkobierców oraz osób trzecich

Art. 100 § 3 ordynacji -> 14 dni od dnia doręczenia spadkobiercy decyzji organu podatkowego o zakresie jego odpowiedzialności.

Art. 47 § 1 i art. 109 § 1 -> termin płatności zobowiązania osoby trzeciej wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odpowiedzialności podatkowej.

Podobne prace

Do góry