Ocena brak

teorie zapominania

Autor /gapcio Dodano /08.01.2013

teorie zapominania - istnieje kilka komplementarnych teorii wyjaśniających niektóre zjawiska związane z zapominaniem. Zapominanie polega na stopniowym zaniku śladów pamięciowych ( ślad pamięciowy) wskutek ich niewydobywania i upływu czasu; jest to wynik osłabienia przewodnictwa synaptycznego oraz metabolicznych procesów w mózgu. Zapominaniu zapobiega powtarzanie, nie zawsze jednak potrzebne do przechowywania informacji; występuje też zjawisko -*- reminiscencji i znany jest fakt, że często u ludzi starszych odnawiają się wspomnienia wydarzeń z czasów młodości, których poprzednio nie odtwarzali. Teoria ta, związana z poglądami E. L. Thorndike'a, była wielokrotnie modyfikowana.  Zapominanie wyjaśnia się interferencją, czyii zakłócającym wpływem nowego materiału na pamiętanie uprzednich zdarzeń (—interferencja retroaktywna) lub zakłócającym wpływem wcześniejszego materiału na pamiętanie nowego (— interferencja proaktywna). Teoria ta znana jest w kilku, nieco różniących się wersjach, wiąże się ją z nazwiskami: J.A. Geocha, E.J. Gibson, A. W. Mel-tona, J.M. Irwina.  Zapominanie wyjaśnia się swoistymi zmianami zachodzącymi w śladach pamięciowych, przykładowo w przypominaniu i wielokrotnym reprodukowaniu wyglądu figur spostrzeganych wzrokowo następuje m.in. ich wyrównywanie, wyostrzanie lub upodabnianie; zmiany wielokrotnie powtarzanych werbalnie opisów zdarzeń zachodzą dlatego, że w późniejszych reprodukcjach, często pod wpływem czynników emocjonalnych, następują stopniowe zniekształcenia; wiąże się to z faktem, że —przypominanie ma charakter zarówno reproduktywny, jak i produktywny (E. R. Hil-gard).  Zapominanie tłumaczy się mechanizmem wyparcia informacji o silnym negatywnym zabarwieniu emocjonalnym, szczególnie zagrażającym obrazowi własnego ,ja". Nie jest to ogólny mechanizm zapominania, ale w przeciwieństwie do innych teorii wyjaśnia wybiórczy charakter wyparcia (Z. Freud). 

Podobne prace

Do góry