Ocena brak

Teorie podmiotowości politycznej - Wymiary podmiotowości wg K. Pałeckiego

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

  • Normatywny wyznaczony normami społ. Zakres możliwości samodzielnego decydowania i realizowania działań przez dany podmiot, działań mających na celu osiągnięcie, utrzymanie, wykonanie roli społecznej

  • Świadomościowy przekonanie danej osoby  lub zbioru osób o przysługującym im zakresie i realnych możliwościach samorealizacji

  • Realny zespół warunków i środków, które rzeczywiście mogą być wykorzystane przez dany podmiot w celu społecznej samorealizacji

Podobne prace

Do góry