Ocena brak

Teorie podmiotowości politycznej - Podmiotowość w ujęciu normatywnym, realnym i świadomościowym

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

  • w ujęciu normatywnym: dotyczy każdego pełnoletniego człowieka – obywatela danego państwa, co jest potwierdzone czynnym i biernym prawem wyborczym

  • w ujęciu realnym: dotyczy tych jednostek, które w sposób trwały i aktywny podejmują działalność polityczną, bez względu na miejsce zajmowane w strukturze społeczeństwa (zawodowi politycy, liderzy grup itp.)

  • w ujęciu świadomościowym: co ludzie, jednostki bądź grupy wiedzą o swojej podmiotowości

Z podmiotowością polityczną związana jest teza holizmu teoriopolitycznego – Twierdzenia charakteryzujące podmiotowość polityczną wielkiej grupy społecznej jako integratywnej całości są pierwotne poznawczo w stosunku do twierdzeń orzekających o podmiotowości jej części i członków.

Radykalna – podmiotami polityki, są jedynie wielkie grupy społeczne”. Umiarkowanapodmiotowość polityczna jednostek zdeterminowana jest przez podmiotowość polityczną wielkich grup społecznych.

Teza o wyłącznej podmiotowość politycznej grup w ostatniej instancji – konieczny jest związek między podmiotowością, a wielką grupą społeczną, jako integratywną całością.

Podobne prace

Do góry