Ocena brak

Teorie podmiotowości politycznej

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

Podmiotowość - świadome i czynne kształtowanie rzeczywistości, przeobrażanie jej w kierunku zgodnym z własnymi potrzebami. Mówiąc podmiot, mówimy, że taka całość posiada pewną właściwość, która status ten jej nadaje – a więc obdarzona jest pewną podmiotowością.

Cechy podmiotowości politycznej:

  • Trwała

  • Stopniowalność

  • Zobiektywizowana

  • Trwale związana z kulturą ludzką

Zwolennicy indywidualizmu twierdzą, że możliwe jest przypisanie takiej podmiotowości jednostce, trafniej jednak mówić o podmiotowości organizacji politycznych. Podmioty polityczne:

  • Państwo, z całym rozgałęzionym systemem organizacyjnym

  • Partie polityczne

  • Inne organizacje społeczne, które bądź biorą udział w realizacji polityki, bądź starają się wpływać na tę politykę.

Podmiotowość polityczna trwała zdolność grupy lub organizacji do świadomego podejmowanie suwerennych i racjonalnych działań.

Istotą podmiotowości zaspokajanie własnych potrzeb w drodze działania.

Podobne prace

Do góry