Ocena brak

TEORIE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO WYJAŚNIAJĄCE RELACJE: PRZEMOC TV A ZACHOWANIE AGRESYWNE DZIECI

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

2 stanowiska wyjaśniające te relacje:

  1. przemoc TV pozostaje w ścisłym związku z agresją u dziecka (uczenie się z ekranu, teoria Leiberta)

  2. nie istnieją związki między przemocą ekranową a zachowaniem agresywnym dziecka (teoria Freuda, oglądając filmy o przemocy następuje zastępcze uwalnianie się dziecka od agresji)

Istnieje kilka hipotez wyjaśniających relacje między TV a agresywnym zachowaniem dzieci:

  • Naśladowanie - postacie z filmów grozy funkcjonują jako modele

  • Identyfikowanie się – widz przyswaja negatywne zachowanie bohatera, z którym się identyfikuje

  • Podżeganie – agresywne zachowanie jest konsekwencją wysokiego poziomu napięcia emocjonalnego, jakie zostało wywołane przez sceny

  • Znieczulenie – przytępia reakcje widza na gwałt

  • Oczyszczenie – oglądanie przemocy fikcyjnej może wyciszyć, zlikwidować agresję

  • Wzmocnienieprzemoc TV może wzmocnić wcześniej ukształtowane wzorce zachowania

  • Kultywowanie – Środowisko jakie tworzy TV kształtuje raczej percepcję świata odbiorcy, a w małym stopniu jego zachowania

Podobne prace

Do góry