Ocena brak

Teoria zapamiętywania tekstów Kintscha

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

Kintsch stworzył teorię pamięci zdań. Według niego materiał znaczeniowy jest magazynowany w postaci zapisów pamięciowych zwanych sądami. Jest to najmniejsza jednostka wiedzy, która może pełnić funkcję oddzielnego twierdzenia; jednostka, o której można orzekać czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Autor zastosował swą pracę do analizy pamięci dużych fragmentów tekstów. Analiza w kategoriach sądów najbardziej nadaje się do informacji lingwistycznej. Zdanie złożone można podzielić na zdania prostsze. Każde ze zdań prostszych odpowiada podstawowemu sądowi (można ocenić czy każde z nich jest prawdziwe, czy nie).

Gdyby którekolwiek z nich było fałszywe, zdanie złożone również byłoby fałszywe. Jednak same te zdania nie są sądami, lecz odzwierciedlają leżące u ich podstaw jednostki twierdzeniowe. Sąd jest abstrakcyjną ideą będącą u podstaw tych zdań. Sąd organizuje relacja a po niej następują inne kluczowe terminy, na ogół rzeczowniki, zwane argumentami.

Kintsch sformułował hipotezę, że informacja semantyczna jest magazynowana w postaci sądów.

Podobne prace

Do góry