Ocena brak

Teoria wyboru portfela aktywów Tobina

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Teoria wyboru portfela aktywów Tobina – uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp. mogą występować zasoby pieniądza nie przynoszące dochodu ale bez ryzyka ale również może posiadać zasoby obligacji z dochodem i ryzykiem. Ryzyko jest czynnikiem na decyzje podmiotu gdy zwiększa w swym portfelu udział obligacji kosztem gotówki oczekuje większych przychodów przy większym ryzyku. Podmioty mają możliwość 3 typów zachowań – skłonne do ryzyka, neutralne lub unikające ryzyko. Wyższe ryzyko rekompensuje wyższy dochód. Powściągliwość podmiotu rośnie wraz ze wzrostem ryzyka.

Podobne prace

Do góry