Ocena brak

Teoria systemów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011

Charakterystyka

Teoria systemów (TS) lub Ogólna Teoria Systemów (OTS) to bardzo młoda (zaledwie 50 lat) dyscyplina wiedzy i umiejętność umożliwiająca w zamiarze lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Rozpowszechnia ona podejście sieciowe oparte na współdziałaniu kilku elementów zawartych w układzie. Jest to nauka mówiąca o słuszności podejścia holistycznego i myślenia logiczno - matematycznego.


Ludwig Von Bertalanffy jeden z głównych twórców Ogólnej Teorii Systemów, upatruje jej główne zadania w ogólnej tendencji w kierunku integracji nauk przyrodniczych i społecznych oraz dążenia do integracji prac naukowych, nauczania i wychowania. Teoria systemów jest dyscypliną badająca wybory ludzkie odnoszące się miedzy umysłem a dostępną mu energią i informacją, co ma przełożenie na konkretny skutek. Jako datę powstania ogólnej teorii systemów przyjmuj się rok 1954, w którym Bertalanffy założył Society for General Systems Theory, przemianowanej później na Society for General Systems Research. Później ukazał się pierwszy rocznik czasopisma General Systems.


Program badawczy ogólnej teorii systemów został sprecyzowany w 1954 roku przez Towarzystwo dla Rozwoju Ogólnej Teorii Systemów, będące filią Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nauki. Program ten swym zakresem obejmuje:

 • badanie izomorfizmu pojęć, praw i modeli w różnych dziedzinach oraz sprzyjanie ich efektywnemu przenoszeniu z jednej dziedziny do innych,
 • zachęcanie do rozwoju modeli teoretycznych w dziedzinach, które wymagają tego,
 • zredukowanie do minimum powtarzania się tych samych prac teoretycznych w różnych dyscyplinach,
 • sprzyjanie jedności nauki przez usprawnienie wzajemnego komunikowania się specjalistów (Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 18).

Podstawą badań Bertalanffy Ogólna teoria systemów rozwijała się szybko, wkraczając prawie we wszystkie dziedziny nauki i życia. Główną zasługą Bertalanffyego jest stworzenie takiego ujęcia nauki, które pozwala łączyć pozornie nie powiązane zjawiska oraz zrozumieć to, w jaki sposób ze sobą współdziałają (L. Drożdżowicz, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 11).

Teoria systemów jest również uogólniającym działaniem cybernetyki ekonomicznej. Do jej zakresów należy:

 • Metodologia analizy systemowej i modelowania gospodarki, wyrażana w modelach struktury i funkcjonowania systemów gospodarczych,
 • Problemy klasyfikacji i konstrukcji kompleksów modeli ekonomiczno- matematycznych; problemy regulacji ekonomicznej, współzależności i wzajemnej zgodności różnych bodźców i oddziaływań w funkcjonowaniu systemów gospodarczych,
 • Problemy interesów ekonomicznych i ekonomicznego postępowania ludzi i kolektywów. (M.Kanton , Słownik Matematyki i Cybernetyki Ekonomicznej, PWN, Warszawa 1985, s. 79)

 • Autor: Dagmara Kryszpin
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry