Ocena brak

Teoria Orem a proces pielęgnowania

Autor /pinezka Dodano /09.06.2014

Orem odnosi się także do koncepcji procesu pielęgnowania. Wyróżnia jego trzy etapy. Nie są one sprzeczne z przyjętymi w literaturze amerykańskiej pięcioma czy w piśmiennictwie polskim czterema jego fazami.

Pierwszym etapem jest według Orem diagnoza pielęgniarska. Oznacza ona zarówno proces dochodzenia do rozpoznania, jak i jego efekt, czyli gotową diagnozę. Diagnoza pielęgniarska polega na określeniu, w jakim zakresie człowiek nie jest sam w stanie podejmować samoopieki i dlaczego wymaga profesjonalnej pomocy. Proces ten jest poprzedzony analizą i interpretacją danych na temat zdolności pacjenta do samoopieki i jego zapotrzebowania na opiekę. Dane te uzyskuje się przez ocenę potrzeb uniwersalnych, rozwojowych i występujących w przypadku odchyleń od stanu zdrowia, ocenę wiedzy i umiejętności pacjenta oraz jego motywacji do podejmowania samoopieki. Na tej podstawie pielęgniarka rozpoznaje deficyty w zakresie samoopieki.

Drugim etapem jest wybór systemu pielęgnowania, odpowiednich metod asystowania pacjentowi i zaplanowanie interwencji, jakie pielęgniarka powinna podjąć, aby doprowadzić w konsekwencji do możliwie pełnej samodzielności pacjenta. W tej fazie pielęgniarka powinna określić -role pacjenta i-swoje własne oraz dobrać odpowiednie środki do realizacji planu.

Trzecim z kolei etapem jest realizowanie opieki w określonym systemie i kontrolowanie jego przebiegu. Na tym etapie działania pielęgniarki obejmują różne interwencje, takie jak: wspólne z pacjentem określenie celów w zakresie samoopieki, kierowanie, doradzanie oraz wspieranie i edukowanie pacjenta oraz jego rodziny. Pielęgniarka powinna stale weryfikować swoje działania na podstawie systematycznej oceny samodzielności pacjenta.

 

Podobne prace

Do góry