Ocena brak

Teoria klas i stanów Marksa

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

K. MarksKONCEPCJA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO.

Interesował się relacją między gospodarką, a innymi strukturami społecznymi. Ludzie którzy środki utrzymania zdobywają poprzez pracę w dziedzinie gospodarki to klasy społeczne, a w dziedzinie pozagospodarczej to stany społeczne lub stany ideologiczne.

Klasy społeczne – kiedy w obrębie gospodarki istnieje zróżnicowanie stosunków własności, to grupy ludzi którzy mają taką samą pozycję własnościową. Klasy istnieją tylko wtedy kiedy istnieje własność prywatna, musi być zróżnicowanie własnościowe. Marks posługuję się dwoma pojęciami klas:

a) klasa łączna – składa się z kilku klas szczegółowych. Jest pięć klas łącznych:

Kapitaliści - właściciele środków produkcji obsługiwanych przez cudzą siłę roboczą

Klasa robotnicza – właściciele swojej siły roboczej, sprzedają swoją siłę roboczą kapitalistom

Klasa drobnomieszczańska – właściciele środków produkcji i właściciele swojej siły roboczej sami obsługujący własne środki produkcji

Chłopi – oprócz środków produkcji są właścicielami ziemi i swojej siły roboczej

Właściciele ziemscy – właściciele ziemi, żyją z renty.

b) klasa szczegółowa

Marks używał też pojęcia lumpenproletariat (klasa śmieci) – to ludzie niepracujący, żyjący na granicy prawa (złodzieje, oszuści, prostytutki) – poziom ich zycia jest podobny do klasy proletariatu

Marks wyodrębnia także mniejsze klasy:

- wśród klasy kapitalistów: kapitalistów rolnych, finansowych, przemysłowych, usługowych

- wśród klasy robotniczej: robotnicy przemysłowi i rolni oraz wyższa klasa robotnicza (np. inżynierowie zatrudnieni w produkcji)

Klasa kierownicza to osobna klasa pracowników najemnych

- drobnomieszczanie dzielą się na: rzemieślników, drobnych kupców, lichwiarzy (drobnomieszczaństwo finansowe), usługowi (adwokaci, notariusze, pracujący na własny rachunek)

- chłopi dzielą się na: sezonowych, parobków i bogatych

- właściciela ziemscy: wynajmujący swoją ziemię pod działalność czerpiący z tego rentę (podział zależy od rodzaju działalności pod jaką ziemia została wynajęta(

Należałoby także wyodrębnić najemną klasę pracowników handlu, także klasę pracowników banku oraz usług.

Stany społeczne – ludzie obsługujący sferę życia publicznego (policja, sędziowie, prokuratorzy, duchowieństwo, profesorowie). Ludzie żyjący z pracy poza gospodarką.

Pomiędzy ludźmi należącymi do rożnych klas występują różnice interesów – stąd zjawisko konfliktu klasowego. Analiza tych konfliktów pozwala zbadać źródła i kierunki zmiany społecznej – jest to teoria struktury społecznej z której wynika także teoria zmiany społecznej

Stany + klasy = struktura społeczna

Podobne prace

Do góry