Ocena brak

TEORIA EWOLUCJI

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Teoria stworzona przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego,

Darwin w swoim dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej, że:

-    gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność, ponieważ nie spotyka się dwóch identycznych osobników;

-    organizmy mnożą się w postępie geometrycznym, mechanizmem ograniczającym nadmierną liczebność organizmów jest walka o byt;

-    w walce o byt przeżywają osobniki lepiej przystosowane do środowiska;

-    osobniki, które przeżyły, przekazują potomstwu korzystne cechy przystosowawcze.

Podobne prace

Do góry