Ocena brak

Teoria decyzyjna - Racjonalność w ujęciu H.A. Simona

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Jest oparta na logice środki-cel i zakłada, że w procesie podejmowania decyzji wybierane są te środki, które najlepiej prowadzą do pożądanych celów. Jednocześnie same cele często mają tylko instrumentalny charakter dla dal-szych czy końcowych celów, co oznacza, że istnieje hierarchia celów. Racjonalność – jak podkreśla H.A. Simon – musi dotyczyć konstruowania sekwencji środki-cele tego rodzaju.

Teoria racjonalnych decyzji opisuje działania zorientowane na cele i nakazuje:

  1. ustalić cele i uszeregować je według ważności

  2. znaleźć dostępne środki, pozwalające osiągnąć te cele

  3. dokonać ich analizy, aby znaleźć środek lub środki, pozwalające osiągnąć preferowane cele z największym prawdopodobieństwem

Podobne prace

Do góry