Ocena brak

Teoria cech osobowości kierownika

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Teoria cech kierowniczych (przywódczych) zakłada, że do przywództwa potrzebne są określone cechy osobowości, które dane są tylko nielicznym ludziom, pochodzącym zwłaszcza z wyższych klas lub ras społecznych

Na podstawie licznych badań prowadzonych przy użyciu metod intuicyjnych lub empirycznych (np. ankietowych) sporządzano listy cech osobowości idealnego kierownika, na których znajdowały się takie własności jak:

inteligencja, rozległa wiedza, pewność siebie, siła przekonywania, siła woli, zdolność do podejmowania trafnych decyzji itp. Listy te znacznie różniły się w zależności od autorów, którzy je sporządzili. A oto kilka przykładów sporządzonych wzorców idealnego kierownika.

A.Jaeger na podstawie poglądów znanych przedstawicieli nauki o zarządzaniu-L.Urwicka, H.Fayola i P. Druckera-wyróżnił następujące cechy:

 • zdecydowanie i odwaga,

 • nieprzeciętna energia i siła woli,

 • kwalifikacje zawodowe i szeroki horyzont myślowy,

 • poczucie więzi grupowej oraz oddanie dla kolektywu i przedsiębiorstwa,

 • wysoki poziom moralny, stałość charakteru, głęboka wiara w ludzi

Inna autorka F.Baumgarten wyróżniła cechy negatywne i pozytywne kierownika.

Do cech negatywnych zaliczyła:

 • efektywność (zbyt silna i szybka emocjonalność w reakcji),

 • zmienność nastroju,

 • pamiętliwość doznanych uraz,

 • aspołeczność

 • stałą niezgodność z opinią innych

 • stały niepokój psychiczny

 • stałe niezadowolenie z pracy podwładnych

 • nietolerancja

Do cech pozytywnych autorka zaliczyła:

"on wie czego chce",

 • wysoki poziom moralny,

 • stanowczość

Z kolei L.Ząbkowicz sporządził następującą listę cech osobowości kierownika:

 • umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, skutków i konsekwencji zamierzonego działania,

 • umiejętność przekonywania współpracowników i taktownej współpracy w zespole,

 • odwaga i zdolność podejmowania decyzji,

 • poczucie osobistej odpowiedzialności za spowodowane sytuacje,

 • żywotność i wytrwałość,

 • inteligencja i zdolność dostosowania się,

 • inicjatywa i przedsiębiorczość,

 • uczciwość i poczucie sprawiedliwości,

 • zdolność jasnego i jednoznacznego wyrażania myśli w słowie i na piśmie,

 • aktywność społeczno-polityczna

Podobne prace

Do góry