Ocena brak

Teologowie wschodni

Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013

Z teologów wschodnich najgłośniejszym stał się Maksym Wyznawca. Oprócz pism polemicznych przeciwmonoteletyzmowi zostawił dzieła egzegetyczne i ascetyczno-mistyczne. Na rozwój duchowości imistyki wpłynął swoimi komentarzami do dzieł Dionizego Pseudo-Areopagity i Księgą ascetyczną, wktórej przedstawił naukę o życiu wewnętrznym, ujętą w formę dialogu między opatem i młodym mnichem.Był teologiem i mistykiem, który dał bizantyjskiej mistyce dogmatyczne podstawy. Wpływ wywierałnie tylko na teologię wschodnią, ale i zachodnią, gdyż jego dzieła tłumaczono na język łaciński.

Anastazy Sinaita (zm. po 700), opat w klasztorze na górze Synaj zwalczał piórem różne grupy monofizytów.Przypisuje mu się znane florilegium Nauka Ojców o Wcieleniu Słowa.

Jan Klimak, z przydomkiem Scholastyk, był wcześniej od Anastazego opatem na górze Synaj (zm. około649) i zajmował się teologią życia wewnętrznego. Na rozwój mistyki wpłynął tłumaczonym na wielejęzyków dziełem Drabina (Klimaks), w którym ukazał 30 stopni, prowadzących do pełnej doskonałości.

Sofroniusz z Damaszku, patriarcha jerozolimski, znany przeciwnik monoteletyzmu, był homiletą, hagiografemi poetą. Spod jego pióra wyszły hymny na święta kościelne. W średniowieczu przypisywano mupopularną wówczas Łąkę duchową, będącą zbiorem opowiadań o sławnych mnichach i ascetach. Napisałją wszakże jego przyjaciel i uczestnik wspólnych podróży, mnich Jan Moschus (zm. 619 w Rzymie) zdedykacją dla Sofroniusza, który to dziełko rozpowszechnił.

Leontios z Neapolis, biskup cypryjski (590-668) przewyższa Sofroniusza jako pisarz biograficzny. Będącprzyjacielem aleksandryjskiego patriarchy Jana Jałmużnika, opisał jego życie i dał bogaty obraz dziejówKościoła w Egipcie.

Podobne prace

Do góry