Ocena brak

TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013

Jezus Chrystus, utożsamiony w Ewangelii św. Jana z Logosem (Słowem), jest w Biblii nieraz nazwanySynem Bożym. W dociekaniach teologicznych przekonano się, że termin Syn Boży może być różnie wyjaśniany,zwłaszcza gdy w obronie chrześcijańskiego monoteizmu rygorystycznie podkreślano jedność Boga.

Ariusz starał się dać najprostsze wyjaśnienie, lecz doprowadził do herezji, która długo zajmowałateologów i spowodował wewnętrzne rozbicie Kościoła. Wielkim osiągnięciem teologicznym był sobórnicejski (325), nie zdołał jednak od razu przywrócić jedności. Arianizm, wspierany przez niektórych cesarzy,rozpadł się na kilka kierunków teologicznych, a załamał się dopiero po soborze w Konstantynopolu (381).

Podobne prace

Do góry