Ocena brak

TEOLOGOWIE O DUCHU ŚWIĘTYM

Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013

Symbol nicejski skoncentrował się na osobie Syna Bożego, a mało uwzględniał naukę o Duchu Świętym.W Egipcie zaś (ok. 360) dyskusje teologiczne o Logosie objęły także zagadnienie Trzeciej Osoby Boskiej.

W nawiązaniu do nich Atanazy odrzucał w Liście do biskupa Serapiona błędny pogląd, że DuchŚwięty jest stworzeniem i różni się od aniołów jedynie większym stopniem doskonałości. Zagadnieniemzajął się synod aleksandryjski (362) i opowiedział się za nauką o bóstwie Ducha Świętego, lecz kilkubiskupów homojuzjan ją odrzucało.

Po wystąpieniu tych przeciwników (duchoburców), zwłaszcza Macedoniusza,doszło do zwołania biskupów Wschodu na zgromadzenie w Konstantynopolu, które późniejuznano za drugi z kolei sobór powszechny (381). Orzeczenie o bóstwie Ducha Świętego było ułatwionedzięki rozwiniętej teologii tzw. neoniceańczyków.

Podobne prace

Do góry