Ocena brak

Teologowie

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Obrazoburstwo rozwinęło się, bo cześć obrazów, a nawet cześć świętych nie opierała się początkowo nasolidnych przesłankach teologicznych. Prowadzono jednak walkę dla innych motywów niż teologiczne, ito niewątpliwie sprawiło, że w drugiej fazie ikonoklazmu nie ma na Wschodzie wybitnych teologów.

Teodor Studyta (759-826), bardziej polemista niż teolog, czerpał z myśli naukowej Jana Damasceńskiego.Zasługi natomiast położył jako opat przez zorganizowanie w klasztorze Studios, z ponad 1000 mnichów,ośrodka nauki i sztuki. Wielu mnichów wykonywało pracę kopistów, lub zajmowało się malarstwem,mając duże osiągnięcia jako miniaturzyści. Teodor, w walce o cześć obrazów, pisał wiele, międzyinnymi .listy .do papieża, w których przedstawił całość ówczesnych argumentów na prymat papieski.

Nicefor, patriarcha konstantynopolitański (zm. 828 na wygnaniu) był wybitniejszym teologiem od Teodora,ale w swojej argumentacji przeciw ikonoklastom sięgał głównie do tekstów Ojców Kościoła, lecznawet nie zawsze szczęśliwie je dobierał. Wystarczało mu to, co podawała tradycja:, nie uprawiał więcspekulacji teologicznej na większą skalę. Ikonoklastom zarzucał, że stworzyli teologię polityczną, bo dozwalalibić na monetach wizerunki cesarza jako wszechwładnego (pankratos), a odmawiają wizerunkówChrystusowi, który jest rzeczywiście Pankratos.

Na Zachodzie zajął się Teodulf teologią kultu obrazów, ale marginesowo. Zachodnich teologów bardziejzajmowały spory o adopcjanizm i pochodzenie Ducha Świętego.

Zagadnienia teologiczne, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, ustępowały miejsca praktycznymproblemom życia Kościoła, wśród których stale aktualna była chrystianizacja pogańskich ludów.

Podobne prace

Do góry