Ocena brak

Teologia wyzwolenia

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Ruch szeroko rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, który:

a. nawiązuje do wyjścia z Egiptu, do nawoływań prorockich, by się troszczyć o sprawiedliwość, i do faktu, że Jezus głosił królestwo Boże,

b. Pismo Święte odczytuje na tle całkowitego wyzwolenia,

c. zakorzenił się głęboko tam, gdzie struktury niesprawiedliwości i ekonomicznej zależności uciskaj ą ogromne rzesze ludzi biednych.

Do jego czołowych przedstawicieli należą: Juan Luis Segundo (1925-1996), Jon Sobrino (ur. 1928), a szczególnie Gustavo Gutierrez (ur.1928), którego książka pt. Teologia wyzwolenia (wydanie pierwsze w roku 1972) dała temu ruchowi początek. Głęboko zainteresowani tym, że teologia ma publiczne zadanie popierania zmian społecznych, przywódcy tego ruchu zawsze rozwijali duchowość wyzwolenia.

Papież Jan Paweł II w wydanej w roku 1987 encyklice Sollicitudo reisocialis (łac. “Troska o sprawy społeczne”) nawoływał do ogólnoświatowego procesu “rozwoju i wyzwolenia”, który sam siebie wyraża “w okazywaniu miłości i posługiwaniu bliźnim”, zwłaszcza najuboższym (nr 46).

Zob. metody w teologii, teologia afroamerykańska, teologia feministyczna, teologia polityczna, wybór na rzecz ubogich.

Podobne prace

Do góry