Ocena brak

Temperatura, czyli potencjał ciepła

Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C = temperaturze topnienia lodu, a 100° = temperaturze wrzenia wody przy ciśnieniu 1 atm. Druga skala międzynarodowa to skala Kelvina (K), w której 0 jest zerem bezwzględnym. Temperatura topnienia lodu w skali Kelvina wynosi 273,16 K, a temperatura wrzenia wody 373,16 K. Aby przeliczyć stopnie według Kelvina na stopnie według Celsjusza, należy od znanej temperatury w skali Kelvina odjąć 273,16. Skala Fahrenheita (°F) jest używana w krajach anglosaskich. 0°F oznacza temperaturę zamarzania mieszaniny salmiaku i lodu. 0° według Celsjusza = +34° według Fahrenheita. Temperatura wrzenia wody wynosi w skali Fahrenheita +212°. Prawidłowa temperatura ciała ludzkiego wynosi około 96°F.

W powietrzu, tak jak we wszystkich gazach, temperatura jest wyrazem średniej liniowej szybkości ruchu cząsteczek, a więc ich średniej energii kinetycznej, dlatego temperaturę powietrza można też wyrażać w jednostkach prędkości. Średnia prędkość cząsteczek wynosi 410 m/s w temperaturze 19°C, 450 m/s w upalny dzień przy 33°C, a 338 m/s w temperaturze 173 K, czyli w -100°C.

 

Podobne prace

Do góry