Ocena brak

Temperament

Autor /Gomes Dodano /27.03.2013

Zespół stałych cech psychicznych,które charakteryzują dynamikę emocjonalnego zachowania się zwierzęcia, m.in. należytu wymienić wrażliwość na bodźce, impulsywność,siłę i trwałość reakcji emocjonalnychoraz tempo przebiegu procesów psychicznych.Wszystkie te cechy zależą od wrodzonych właściwości systemu nerwowego zwierzęcia, mogą jednak ulegać znacznym zmianom pod wpływem doświadczenia postępującego wraz z wiekiem, tresury i treninguoraz czynników farmakologicznych.

T. zwierząt można porównać z t. ludzi:

1) sangwinik –zwierzęta z silnymi, szybkimi i zrównoważonymiprocesami nerwowymi, pobudliwe;

2) flegmatyk – zwierzęta z silnymi, zrównoważonymi,ale powolnymi procesami nerwowymi,niepobudliwe;

3) choleryk – zwierzęta zsilnymi, ale niezrównoważonymi procesaminerwowymi;

4) melancholik – zwierzęta zesłabymi procesami nerwowymi.

Podobne prace

Do góry