Ocena brak

Teleskopy

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Ciała niebieskie wysyłają promie­niowanie różnego rodzaju, jednak do powierzchni Ziemi docierają przede wszystkim fale radiowe i pro­mieniowanie świetlne. Dlatego by poznawać Wszechświat, używamy przyrządów optycznych - lunet i tele­skopów - oraz radioteleskopów.
Teleskopy optyczne zbierają więcej światła, niż wpada do ludzkiego oka. źrenica oka przeciętnego człowieka nie otworzy się szerzej niż na 8 mm. Niewielka luneta o średnicy so­czewki 80 mm ma 100-krotnie większą od oka powierzchnię zbierającą światło. W ten sposób od­biera 100 razy więcej światła niż oko, dzięki czemu możemy za jej pomocą zauważyć takie gwiazdy, których nie moglibyśmy normalnie dostrzec.
Teleskopy używane przez astronomów mają o wiele większe średnice. na przykład teleskop na Mount Palomar w Kalifornii ma średnicę lustra równą 5 metrów.
Teleskopy dzielimy, w zależności od zasady działania ich układu optycznego, na dwie katego­rie. W tak zwanych refraktorach światło jest zbie­rane przez układ soczewek załamujących światło -tak działają lunety, zwane teleskopami refrakcyj­nymi. Podstawowym elementem układu optycz­nego reflektorów, czyli teleskopów odbiciowych, jest lustro wklęsłe. Nazwę teleskop potocznie stosuje się tylko do teleskopów odbiciowych. W obu klasach teleskopów obraz pozorny formowany przez obiektyw jest oglądany przez powiększają­cy układ soczewek zwany okularem.

Podobne prace

Do góry