Ocena brak

Teleskop Hubble'a

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Wysoko nad Ziemią Teleskop Hubble'a (TH) obserwuje Wszechświat z precyzją nieosiągalną dla żadnego teleskopu usytuowanego na Ziemi.
Astronomowie zwykle budują swoje obser­watoria na szczytach gór, wyżej od chmur i ponad warstwą zanieczyszczenia atmos­fery ziemskiej. Ale nawet wtedy, uzyskany obraz ulega rozmyciu w wyniku działania prądów powietrznych. Najczystszy widok można uzyskać dopiero z ponad atmosfery - bezpośrednio z prze­strzeni kosmicznej.
Teleskopy pokazują więcej nit ludzkie oko może zobaczyć, ponieważ gromadzą więcej świa­tła. Inaczej niż zwykłe lunety, które do skupienia wiązki światła wykorzystują soczewki, wielkie teleskopy astronomiczne używają do tego celu luster. Im większe lustro teleskopu, tym lepszy obraz, ponieważ większa jest ilość zebranego światła. Niemniej jednak, pomimo że Teleskop Hubble'a (TH) ma lustro o średnicy zaledwie 2,4 metra - mniej niż największe teleskopy ziemskie -może on zarejestrować obiekty 100 razy bledsze i szczegóły 10 razy mniejsze od tych, dostępnych teleskopom usytuowanym na Ziemi. Jest to spo­wodowane tym, że TH jest umieszczony ponad rozmywającą obraz atmosferą.
TH został osadzony na orbicie okołoziemskiej przez wahadłowiec kosmiczny Discovery w kwietniu 1990 r. Na jego pokładzie znalazły się dwa aparaty fotograficzne. Pierwszy z nich został specjalnie skonstruowany do rejestrowania szero­kich obszarów i planet; drugi robi zbliżenia i foto­grafuje niewielkie, przyćmione obiekty, takie jak odległe galaktyki.
Po umieszczeniu TH w przestrzeni kosmicz­nej, naukowcy z NASA z przerażeniem odkryli, że przekazywany obraz nie jest w przybliżeniu tak ostry, jak tego oczekiwali oraz, że nie sposób go wyostrzyć. Badania wykazały, że odpowie­dzialne jest za to-główne lustro teleskopu, rzeko­mo najdoskonalsze jakie kiedykolwiek wyprodu­kowano. W rzeczywistości odkryto, że producent wygładził je pod minimalnie innym kątem, w związku z czym miało ono zły kształt.

Podobne prace

Do góry