Ocena brak

TELEKI Pal (1879 - 1941)

Autor /Wincenta Dodano /22.11.2012

Premier w rozterce

Węgierski premier, który współpracował z nazistami we wczesnej fazie drugiej
wojny światowej. Będąc od 1905 roku członkiem węgierskiego parlamentu, został
wydelegowany na Paryską Konferencję Pokojową (1919) po pierwszej wojnie
światowej.

Pełnił funkcje ministra spraw zagranicznych i premiera, jednak w 1921
roku wycofał się z polityki, do której miał wiele dystansu. Do życia publicznego
powrócił jako premier 15 lutego 1939 roku. Rozwiązał szereg faszystowskich partii,
aczkolwiek pozostawił antysemickie prawa. Teleki usilnie zabiegał o zmianę Traktatu
z Trianon i odzyskanie terenów utraconych w jego wyniku na rzecz Rumunii. Zdał
sobie jednak sprawę z ogromnego zagrożenia dla Węgier, polegającego na zbyt
dużej zależności od Rzeszy Niemieckiej.

Popierał działania Hitlera polegające na
anszlusie Czechosłowacji i zmuszeniu Rumunii do oddania północnej Transylwanii,
ale w 1939 roku nie zgodził się, by terytorium Węgier wykorzystać jako bazę do
operacji militarnych przeciw Polsce, w 1940 roku zaś wynegocjował traktat o
przyjaźni z Jugosławią. Kiedy Niemcy najechali ten kraj w 1941 roku, Teleki poddany
został przeciwstawnym presjom: Niemców, by wsparł ich w walce z Jugosłowianami,
i Brytyjczyków, oczekujących wsparcia dla Jugosłowian.

Duchowo bliższy
Jugosłowianom, w marcu 1941 roku nie zgodził się na udział w wojnie po stronie
Rzeszy, ale po przyjęciu żądań Niemiec przez regenta M. Hor-thy'ego 3 kwietnia
1941 roku popełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry