Ocena brak

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe

Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe, wyd. i red. przez A.H. Kirkora w Wilnie 1857-58 (t. 1-6), kontynuowane - po zamknięciu przez władze zaborcze mimo ugodowej postawy wydawcy - 1859 i 1862 przez Pismo zbiorowe wileńskie. Wzorowane charakterem na —> „Bibliotece Warsz.", starannie redagowane, było w trudnych latach wzmożonego ucisku nar. i zaostrzonych rygorów cenzury, szczególnie zaciekle tropiącej kryptoperiodyki, najpoważniejszym przedsięwzięciem tego typu na ziemiach pn.-wsch. dawnej Rzplitej i odegrało dużą rolę w ożywieniu ruchu umysłowego, zwł. w zakresie zainteresowań dziejami regionu (m. in. rozprawy J. Bartoszewicza, M. Malinowskiego, wspomnienia I. Chodźki, S. Jundziłła, S. Morawskiego) i kulturą narodów słow. (informacje o ros. ruchu umysłowym, współpraca autorów czeskich). Obszerny dział lit. reprezentował postromant. przeciętność. Do współpracowników T.w. należeli m. in. W. Korptyński, J.I. Kraszewski, A. Marcinkowski, A.E. Odyniec, L. Siemieński, W. Syrokomla, B. Trentowski.

M. STOLZMAN Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora, Kr. 1973 (Zesz. Nauk. UJ. Prace Hist.lit. 26).

Podobne prace

Do góry