Ocena brak

Techniki organizatorskie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011

TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH


 1. Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.:
 2. Metody heurystyczne w skład których wchodzą metody stymulujące twórcze myślenie, preferuje się w nich intuicję, wyobraźnię, fantazję np.:
 3. Metody ergonomiczne w skład tej rodziny wchodzą metody fizjologii i psychologii pracy służące dostosowaniu pracy do człowieka np.:
  • metoda pomiaru wydatku energetycznego
  • badanie wypadków przy pracy
  • metoda teorii sygnałów
 4. Metody informatyczne czyli zbiór metod ukształtowanych wraz z rozwojem informatyki np.:
  • schematy blokowe
  • tablice decyzyjne
 5. Badania operacyjne do których zalicza się rodzinę metod matematycznych, pozwalających znajdować optymalne rozwiązania dla różnych problemów, w tym także organizacyjnych np.:
 6. Metody sieciowe czyli rodzina metod służących do prowadzenia ścisłej analizy przestrzennej, czasowej i kosztowej w złożonych systemach
  • CPM
  • PERT
  • RAMPS
 7. Metody ekonometryczne czyli metody stosowane w analizie ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa oraz metody statystyczne użyteczne szczególnie w diagnozowaniu organizatorskim
</div>


Autor: Katarzyna Sordyl
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry