Ocena brak

Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też wbić specjalnymi maszynami w dno potężne pale, każdy o metrowej (albo i większej) średnicy i długości do 50 m. Filar mostu osadza się na tych palach. W niektórych krajach używa się pali sta­lowych, w innych zamiast nich wykorzystywane są cylindry ze zbrojonego, zagęszczonego betonu. Cylindry te mają średnicę od 1,5 do 6 metrów, ale grubość ich ścianek wynosi zaledwie 9 centyme­trów. Maszyny mogą wbijać je w dno na głębo­kość do 30 metrów.

Podobne prace

Do góry