Ocena brak

TEATR - Informacje Ogólne

Autor /Onufry Dodano /02.11.2011

Inicjatorem, twórcą Teatru Narodowego był Stanisław August Poniatowski. Teatr Narodowy - reprezentacyjny teatr Polski, powstał w Warszawie w 1763 r., jako pierwszy teatr stały, zawodowy, publiczny, grający po polsku. Został otwarty 19. XI. 1765 r. Z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. W teatrze tym zaczęły występować trzy zespoły: francuski, włoski i polski. Król zjednał do teatru Franciszka Bohomolca, mającego już spore doświadczenie w pisaniu komedii dla jezuickiej sceny szkolnej. Bohomolec zaczyna tworzyć komedie, włączając się w realizację królewskiego programu reform. Do znaczenia reprezentacyjnego wyniosła Teatr tradycja oraz okoliczności, że mimo zatracenia właściwej formy w okresie zaborów zawsze grał w języku polskim, a póki mógł, starał się dobierać wartościowy repertuar, oraz aktywnie reagował na wydarzenia polityczne kraju.

Bohomolec ośmieszał zabobony , przesądy i inne wady sarmackie, a także powierzchowne uleganie wpływom i modom zagranicznym. Staruszkiewicz i Figlecki - 2 typy negatywnych bohaterów w komediach. Teatr Narodowy nazwany tak dla odróżnienia od zaspołów cudzoziemskich występujących w Polsce przez cały XVIII wiek. 1768-1774 miał przerwę w działalności. 1774-1778 grał w Pałacu Radziwiłłowskim. 1779 - 1833 w sali teatralnej gmachu przy placu Krasińskich, kierowali nim wówczas Wojciech Bogusławski (1783-1785 «» 1790-1794 «» 1799-1814), L. Osiński (1814-1825). Z nazwiskiem W. Bogusławskiego, który w wielkich, przełomowych dla Polski chwilach wystawiał największe sztuki. Ur. 9. IV. 1757 r. zm. 23. VII. 1829 w Warszawie.

Aktor, reżyser, dyrektor teatru, dramatopisarz. Zasługi jego dla teatru polskiego są ogromne. W okresie upadku politycznego Polski walczył o ustalenie bytu Teatru Narodowego na rozmaitych terenach państwa (szcz. Warszawa). Wychowywał aktorów (dawał wzory artystyczne, zapewniał pracę). 1811 - założył szkołę dramatyczną w Warszawie. Tłumacz librett i sztuk włoskich m.in. Szekspira, Moliera. Najważniejsza opera "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale"). Teatr Narodowy zawierał treści poznawcze (historię, obyczaje, życie codzienne), czyli wychowywał społeczeństwo.

Podobne prace

Do góry