Ocena brak

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Autor /malyglod Dodano /18.02.2011

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

 

Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest oczywisty. Także film, radio i telewizja, czyli tak zwane środki masowego oddziaływania, pozostają w bliskim związku z literaturą. Niektóre filmy i spektakle telewizyjne są adaptacjami dzieł literackich. Inne opierają się na scenariuszach, stanowiących literacką strukturę dzieł, lub na utworach dramatycznych. Zwłaszcza film łączy z literaturą wiele różnorodnych związków, jak np. przejęty z piśmiennictwa podział na rodzaje i gatunki.

Radio prezentuje literaturę, np. w postaci słuchowiska, montażu literackiego, prozy i poezji czytanej przez wybitnych aktorów. Słuchowisko radiowe pozostaje w bliskim związku z teatrem, podobnie jak widowisko telewizyjne.

Kino, radio i telewizja, jak również prasa, stanowią grupę środków masowego oddziaływania, inaczej — masowego komunikowania.

Najstarszym środkiem masowego oddziaływania jest prasa. Jej narodziny datuje się na drugą połowę XVIII w.

Prasa posługuje się — jako podstawowym środkiem informacji — słowem. Film i telewizja przekazują treści za pomocą środków audiowizualnych, radioaudytywnych. Omówimy te środki w aspekcie procesu komunikowania się ludzi.

Podobne prace

Do góry