Ocena brak

Taylor. Zarządzanie

Autor /VemyDooxy Dodano /16.01.2006

Frederick Winslow Taylor ur. 20 marca 1856 - zm. 21 marca 1915) - amerykański inżynier, wynalazca stali szybkotnącej i młota parowego, twórca tayloryzmu.
Działalność F. Taylora przypada na okres między początkiem lat osiemdziesiątych XIX wieku, a wybuchem pierwszej wojny światowej.Kierunek naukowego zarządzania jest tzw. pierwszym etapem rozwoju teorii organizacji i zarządzania, rozumianej jako produkt i element współczesnej cywilizacji przemysłowej, Był propagowany i rozwijany przez licznych następców i kontynuatorów Taylora, a przede wszystkim przez Henry L. Gantta, Harringtona Emersona oraz
K. Adamieckiego.

Głównym jego osiągnięciem w dziedzinie zarządznia było wprowadzenie: „Zasady naukowego zarządzania".

,,Naukowe zarządzanie” (scientific menagement) zrodziło się z potrzeb praktyki i stanowiło częściowe rozwiązanie niektórych problemów organizacji i zarządzania, jakie pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem rewolucji przemysłowej. Liczne wynalazki przyczyniły się do znacznej mechanizacji pracy fizycznej i doprowadziły do rozrostu przedsiębiorstw. Niektóre warsztaty i manufaktury przeradzały się stopniowo w duże zakłady przemysłowe. Postępował proces koncentracji kapitału, powstawały olbrzymie fortuny współczesnych potentatów, magnatów i królów. Coraz szerszy i szybciej płonący strumień pieniądza sprzyjał koncentracji produkcji.

Szybko jednaj okazało się, że zarządzanie dużymi zakładami jedynie za pomocą zdrowego rozsądku, intuicji i osobistego doświadczenia jest niewystarczające. W szczególności nie prowadzi do odpowiadającego możliwościom techniki wzrostu wydajności pracy robotników bezpośrednio produkcyjnych. Właśnie niska wydajność indywidualna została uznana przez klasyków organizacji za główny hamulec rozwoju gospodarczego. Z jednej bowiem strony nie pozwala się na podniesieni płac i dzięki temu stworzenie rynku przemysłowych dóbr konsumpcyjnych (bariera podaży), ponieważ na skutek wysokich kosztów jednostkowych czas zwrotu kapitału zainwestowanego w kosztowne urządzenia był zbyt wolny. Powolne wykonywanie pracy jest najpoważniejszym problemem, z którym musieli sobie poradzić w Stanach Zjednoczonych. Jest to też z pewnością najpoważniejszy problem, z którym uporać się musieli obecnie również Anglicy”, pisał w 1911roku Taylor. Jakże aktualnie brzmią niestety te słowa w wielu krajach w ostatniej dekadzie XX wieku.

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań F.W. Taylora zidentyfikował podstawowe czynniki powodujące niską wydajność robotników. Zaliczył do nich:
- wadliwy system wynagradzania robotników, który sprawiał, że w ich interesie było ukrywanie prawdziwych możliwości produkcyjnych,
- brak zgodności pomiędzy cechami robotników (siła fizyczna, poziom umysłowy, kwalifikacje itp.) i wymaganiami pracy,
- przekonanie robotników, że wzrost produkcji prowadzi nieuchronnie do wzrostu bezrobocia.

Podobne prace

Do góry