Ocena brak

TASZYCKI WITOLD

Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012

TASZYCKI WITOLD, ur. 26 VI 1898 w Zagórzanach pod Gorlicami, zm. 9 VIII 1979 w Krakowie, językoznawca. Studiował w UJ 1917-22 pod kier. J. Łosia, K. Nitscha, J. Rozwadowskiego, a także w uniwersytetach zagr.; habilitował się 1926. W 1929 objął katedrę języka pol. na Uniw. Wil., pod koniec t.r. przeniósł się do Lwowa na katedrę slawistyki, 1936—45 prowadził tamże katedrę języka pol. (podczas okupacji niem. 1941-44 w ramach tajnego nauczania uniw.); 1946-68 prof. UJ. Czł. PAU (1939), PAN (1956). Był czołowym onomastą słow. -autorem licznych prac z tego zakresu; uprawiał historię języka pol., jest współtwórcą dialektologii hist., w szeregu studiów uzasadniał małopol. pochodzenie pol. języka lit. (rozprawa podsumowująca, wraz z T. Milewskim, pt. Polski język literacki powstał w Małopolsce 1956). Wydał Najdawniejsze zabytki języka polskiego (1927, wyd. 5 popr. BN 1975), Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII w. (1928, wyd. 3 1969), Psałterz flo-ńański (1939, red. tekstu pol. wraz z in.), M. Reja Krótką rozprawą (BPP 1953, wraz z K. Górskim), wybór pt. Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII (BN 1953); pisał o języku dzieł lit. (np. Język ludowy w „Krakowiakach i góralach" W. Bogusławskiego, ,,Pam. Lit." 1951); kilka art. dotyczy literatury hiż., np. Sienkiewicz w piśmiennictwie łużyckim (1930). W PAN zorganizował Pracownię Onomastyki Pol., z której pomocą wydawał od 1965 Słownik staropolskich imion osobowych (t. 4 1977). Wraz z S. Jodłowskim opracował Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936, wielokrotnie zmień, i rozsz., 18 wyd. do 1974). Był red. czasopisma „Onomastica" i red. serii Prace Onomastyczne PAN. Odegrał wybitną rolę w spolszczeniu nazw miejscowych na ziemiach odzyskanych, zwł. na Śląsku (przewodniczył od 1958 Gł. Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Fizjograficznych). Rozprawy T. zebrane są w kilku tomach pt. Rozprawy i studia polonistyczne (t. 1-5 1958-1973, w t. 4 i 5 bibliografia).

P. ZWOLIŃSKTW. T., „Przegl. Hum." 1979 nr 8.

Podobne prace

Do góry