Ocena brak

TARUTIŃSKI OBÓZ WAROWNY

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

Rejon reorganizacji armii ros. po bitwie pod Możajskiem i oddaniu Moskwy, na płd. zach. od stolicy, w gub. kałuskiej. Obóz od frontu osłaniała rz. Nara, a po bokach fortyfikacje ziemne. O 600 m od Nary rozłożyły się 2 i 6 korpusy piech., 700 m za nimi korpusy 3,4, 5 i 7. Jeszcze dalej - 1 korpus kaw. i lekka jazda. Rezerwę stanowił 8 korpus piech., ulokowany za 3 i 5 korpusem, a rezerwę jazdy - 1 i 2 dyw. kirasjerów. W obozie znajdował się też park art., liczący 400 dział. Lewe skrzydło obozu zabezpieczały 1, 5, 6 i 11 p. jegrów, a prawe - 4 i 48 p. W okolicach rozlokowano partyzanckie oddziały Dorochowa, Fignera i Siesławina. Kutuzow ze sztabem stacjonował w w. Letaszowka, 5 km od Tarutina.

W T.o.w. Kutuzow połączył 1 i 2 Armie Zachodnie, w 1 Armię Zachodnią(zwaną też Armią Główną) pod swoją komendą. Dysponował teraz 120 tys. wojska. Zwiększył liczbę ofic., nakazał naprawę sprzętu, uzupełnił pułki piech. i kaw. Wydał również rozkaz o połączeniu 3 Armii Zach. i Armii Dunajskiej w 3 Armię Zach. pod dow. adm. Cziczagowa. Do obozu napływały uzupełnienia z ośrodków formowania, a więc piechurzy z Arzamasu, kawalerzyści z Muroma i artylerzyści z Niżniego Nowgorodu. Łącznie w warownym obozie skoncentrowano 100 tys. piech., 20 tys. kaw. i 10 tys. art. Armia ros. znajdowała się tu od 29 IX do 23 X.

Podobne prace

Do góry