Ocena brak

Taras

Autor /Fryda Dodano /08.11.2012

1) w sztuce ogrodowej naturalnie lub sztucznie
ukształtowane płaskie wzniesienie terenu o wyrównanej
nawierzchni, ujęte balustradą, murem oporowym
albo skarpą ziemną; występuje pojedynczo
lub jako układ złożony z wielu t.; popularny w ogrodach
renes. i barok, oraz od kon. XIX w.;

2) w architekturze
odkryta, płaska, otoczona balustradą część budynku
o charakterze wypoczynkowym; t. bywają
umieszczane na piętrze, płaskim dachu (dostępnym od wnętrza) lub na parterze (dostępny również z zewnątrz
za pośrednictwem stopni).

Element charakterystyczny
dla nowoż. architektury pałacowej,

(daw. teras, z franc. terasse, od łerre 'ziemia')

Podobne prace

Do góry